Laureatem#34 jest dr inż. Piotr Hańczyc

Laureatem#34 jest dr inż. Piotr Hańczyc

Uważa się, że główną przyczyną rozwoju chorób otępiennych takich jak choroba Alzheimera lub Parkinson jest agregacja białek i tworzone przez te białka amyloidowe. Największą szkodliwością i toksycznością odznaczają się jednak agregaty przefibrylarne tzw. oligomery....
Laureatem #31 Nagrody R&D Impact 2022 jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Kierownik MOLecoLAB – Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Laureatem #31 Nagrody R&D Impact 2022 jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Kierownik MOLecoLAB – Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pan Profesor od wielu lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi, a jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 publikacji, 20 projektów badawczych, w tym grantów MNiSW, NCBR, NCN, NASA. Pod jego kierownictwem opracowywane są nowatorskie metody celowanej terapii pod...