W czym nam pomoże dobry PR?

Warto pamiętać, że public relations często procentuje w dłuższej perspektywie, ponieważ budowanie wizerunku wymaga czasu i powinno być postrzegane jako działanie długofalowe. Wielu naukowców oraz wiele instytucji badawczych w swojej pracy natrafia na problem w komercjalizacji wyników badań. Jedną z barier jest konieczność znalezienia partnera biznesowego. Taka współpraca daje większe szanse na potencjalne wdrożenie innowacji, jednak nie jest łatwa ze względu na małe zainteresowanie biznesu i trudności w przekonaniu przedsiębiorców do zaangażowania się w projekt. Odpowiednio zaplanowane działania public relations i wykreowana reputacja mogą pomóc między innymi na dwóch etapach tego procesu – w znalezieniu potencjalnego partnera i przekonaniu go do udziału we wspólnym projekcie.

Gdy pracujemy nad czymś nowym, bardzo trudno to wycenić oraz przewidzieć końcowy efekt i czas niezbędny do jego osiągnięcia. To znacząco utrudnia przekonanie przedsiębiorcy. W chwili, gdy potencjalny partner nie jest w stanie wyobrazić sobie zysków, a opis innowacji nie przedstawia jasnych rezultatów, na jego ostateczną decyzję w dużym stopniu może wpłynąć wizerunek samego naukowca – jego rozpoznawalność oraz wiarygodność”.