Gospodarka cyrkulacyjna to droga do zrównoważonego rozwoju, stąd wielu naukowców opracowuje kolejne metody, aby zapobiec dalszemu zanieczyszczeniu. Tą tematyką zajmuje się Pan dr inż. Adam Masłoń.Działalność badawczo-naukowa naukowca jest skoncentrowana na zagadnieniach technologii oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów w kontekście zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Interdyscyplinarne badania pod kierownictwem dr inż. Masłonia realizowane są od wielu lat, czego efektem są m.in. innowacyjne technologie oczyszczania ścieków, odzysku surowców biogennych i przetwarzania osadów ściekowych. Metody te, ze względu na swoją innowacyjność, chronione są patentami i wzorami użytkowymi.

Dr inż. Adam Masłoń jest m.in. autorem oraz współautorem 8 patentów i 3 wzorów użytkowych na wynalazki, ma za sobą 2 wdrożenia nowatorskich rozwiązań technologicznych w oczyszczalni ścieków. Wielokrotnie wyróżniany naukowiec od lat zajmuje się również promocją nauki.

Nagroda R&D Impact 2022 została przyznana Panu dr inż. Adamowi Masłoniowi „za prowadzoną działalność badawczo-naukową, dotyczącą technologii oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, a mającą pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój. Laureat prezentuje jednocześnie postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z realizowanych projektów wśród całego społeczeństwa”.