Laureatem #22 Nagrody R&D Impact jest Pan Jerzy Bauer, Burmistrz Miasto Ostrów Mazowiecka!

Dzięki inicjatywom Pana Burmistrza miasto zyskało nowe oblicze. To wszystko dzięki licznym rewitalizacjom budynków zabytkowych i przemysłowych i nadaniu im nowych funkcji. Strategiczne inwestycje to zasługa starań o środki pomocowe, które stanowią dźwignię rozwoju miasta, o czym wielokrotnie wspominał Pan Burmistrz podczas rozmowy z nami.

– Realizację ambitnego programu zmian oparłem na maksymalnym wykorzystaniu i połączeniu potencjału miasta i zasobów zewnętrznych, w tym przede wszystkim funduszy pomocowych. To one stały się naszym patentem na dźwignię rozwojową. Przez ostatnie pięć lat pozyskaliśmy z różnych programów ponad 110 mln złotych na rozwój – powiedział Burmistrz Bauer w wywiadzie, który mieliśmy przyjemność zrealizować jakiś czas temu.

Obrazując dokonania Burmistrza przytoczymy dane z klasyfikacji samorządów z „Rzeczpospolitej”:

– 2019r. – 316 pozycja

– 2021r. – 173 pozycja

Nagroda została przyznana „za pozytywny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców przez aktywną działalność rozwijającą infrastrukturę, oświatę i życie kulturalne. Dzięki inicjatywie Laureata zrewitalizowano między innymi budynki poprzemysłowe, oświatowe i zabytkowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Burmistrz jednocześnie prezentuje postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z prowadzonych przedsięwzięć dla mieszkańców i rozwoju całego miasta.”

Serdeczne gratulacje!