Pan Profesor pracuje  na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Zajmuje się protetyką i drukiem 3D. W ramach realizowanego projektu pt. „Automatyzacja projektowania i szybkiego wytwarzania zindywidualizowanych wyrobów ortopedycznych i protetycznych na podstawie danych z pomiarów antropometrycznych” chce pomóc osoby, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na protezę.

Profesor współpracuje z licznymi firmami, również zagranicznymi w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Od lat także wspiera polską naukę poprzez jej promocję na łamach periodyków czy udziały w międzynarodowych kongresach i forach.

Serdeczne gratulacje od całej Redakcji „R&D Impact”!