Kolejnym #21 Laureatem Nagrody R&D Impact 2022 jest Fundacja Jumper!

Celem Fundacji Jumper jest wspieranie zawodowych kierowców poprzez organizowanie autorskich szkoleń, które podnoszą świadomość kierowców i społeczeństwa na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Fundacja dba o ich ciągłe dokształcanie się, ale również wspiera kierowców, którzy ulegli wypadkom drgowym i ich rodziny.

Jumper opracował i zbudował pierwszy w kraju symulator dachowania pojazdu ciężarowego, stworzył pierwszą w Polsce klasę patronacką w kierunku – kierowca zawodowy, a także zbudował pierwszą w kraju szkoleniową cysternę ADR.

Nagroda została przyznana za “pozytywny wpływ na poprawę jakości życia społeczeństwaprzez poszerzanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Laureat stworzył między innymipierwszy w kraju symulator dachowania pojazdu ciężarowego, a jednocześnie prezentuje postawę nastawioną na aktywną promocję i upowszechnianie wagi korzyści wynikających z prowadzonych przedsięwzięć”.

Serdeczne gratulacje!