Jak możemy pielęgnować innowacyjność?

Wraz z szybkim rozwojem najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy nanotechnologia, wydaje się, że stajemy u progu nowej rewolucji przemysłowej. Jak więc możemy pielęgnować i rozwijać nasze innowacyjne ekosystemy, aby wpływały na wzrost?

Patrząc w przeszłość, badania, innowacje i rozwój kwitły, gdy biznes, środowisko naukowe i administracja publiczna ściśle ze sobą współpracują, aby przekształcić nowe pomysły w dochodowe biznesy. Weźmy za przykład kalifornijską Dolinę Krzemową, gdzie fundusze rządu federalnego napływające na Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, pomogły stworzyć rozkwitający ekosystem, który później dal początek takim firmom jak Google i Facebook.

Przy tworzeniu i wpływie badań i innowacji na rozwój naszego życia niezwykle ważny jest jednak też wizerunek. Zwracają na to uwagę autorzy „Podręcznika dobrych praktyk wizerunku polskiej nauki”, przygotowanego przez Fundację Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.

Jak czytamy w podręczniku: „odpowiedni wizerunek i długofalowe działania public relations są bardzo ważne. Mogą przynieść wiele korzyści zarówno indywidualnych, budując markę osobistą, jak i zbiorowych, promując innowację, firmę, produkt. Wszystko zależy od obranych celów i konsekwencji w ich realizowaniu, ponieważ PR to przede wszystkim inwestycja rozłożona w czasie. Nie da się zbudować odpowiedniego wizerunku jednorazowymi czy nagłymi działaniami. Obecny rozwój technologii zmienił komunikację i media oraz przyniósł wiele nowych wyzwań na tym polu. Nowe technologie umożliwiają bardzo szybkie rozprzestrzenianie się informacji, poprzez różne kanały, z części których można dowolnie, samodzielnie i bezpłatnie korzystać, znacząco ułatwiając w ten sposób komunikację z otoczeniem. Czy to jednak znaczy, że łatwiej zbudować swój wizerunek i wypromować firmę lub produkt? Nie do końca”.

Jak czytamy dalej w podręczniku: „Budowanie wizerunku i zaplanowane działania public relations mogą przynieść korzyści każdej firmie, osobie czy instytucji. Szczególnie dotyczy to szeroko pojętej nauki oraz samych naukowców, ponieważ w ich przypadku brak takich działań może oznaczać nie tylko niewykorzystane szanse, ale także negatywne skutki.

Nauka odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. Między innymi wspiera rozwój gospodarczy, jest podstawą edukacji społeczeństwa oraz buduje wizerunek nowoczesnego państwa. Osłabiona reputacja lub jej brak może znacząco wpływać na każdy z tych aspektów. Wizerunek nauki i jej wkład jest istotnym elementem postrzegania całego kraju na arenie międzynarodowej oraz budowania jego pozycji. Trudno jest posiadać reputację rozwiniętego kraju bez sukcesów w nauce. Brak systematycznej komunikacji w kraju może się przekładać na niską ocenę i słaby wizerunek polskiej nauki oraz samych naukowców, ponieważ społeczeństwo nie zna ich sukcesów. Tworzy to stereotypy, niejasny obraz sensu badań naukowych. Potwierdzają to badania przeprowadzone na środowiskach, które mają doświadczenie w pracy przy projektach badawczo-rozwojowych (naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy). Według nich brak komunikacji i aktywnej promocji w kraju i na świecie jest jedną z barier w rozwoju polskiej nauki.

Naukowcy, instytucje publiczne oraz uczelnie wyższe powinny systematycznie komunikować postępy, sukcesy oraz swój wkład w zmiany życia społecznego w każdej dziedzinie, dbając o pozytywny obraz polskiej nauki oraz wizerunek samego naukowca. Budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku nauki w kraju to zadanie nie tylko dla instytucji naukowych i edukacyjnych, ale także dla samych praktyków konkretnych dziedzin. (…). Ten aspekt zauważają też sami naukowcy i współpracujący z nimi przedsiębiorcy. Według nich można temu zapobiec właśnie poprzez większą promocję indywidualnych sukcesów, co powinno przełożyć się na poprawę wizerunku całej polskiej nauki.